VIHB-nummer

Afvoer volgens de normen van de VIHB

De afvoer van afvalstoffen die vrijkomen bij het slopen van interieurs is aan strikte regels gebonden. Zo moet een vervoerder beschikken over een VIHB-nummer. Van een professioneel sloopbedrijf als De Dijk mag u verwachten dat we daarover beschikken.

Het VIHB-nummer is een registratienummer dat onder verantwoordelijkheid valt van de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Deze organisatie heeft een lijst opgesteld van vervoerders die afval vervoeren. Zonder VIHB-nummer is dat niet toegestaan. De afvoer is aan strikte regels gebonden. De Dijk kent die regels: als houder van het VIHB-nummer zijn we gerechtigd om uw interieur af te voeren. Dat geeft u extra zekerheid: ondernemers die een VIHB-nummer aanvragen, moeten aantonen dat het met hun betrouwbaarheid en vakbekwaamheid wel goed zit!